Potmě pro Neratov

Potmě pro Neratov ?
Krásná slova neratovského faráře Josefa Suchára. Děkujeme ?
"Když mi Martin, který s nápadem uspořádat koncert přišel, líčil svoje prožitky z jeho průběhu, říkal jsem si, jak velká vlna energie mezi námi tehdy vznikla a komu všemu pomohla… podobně jako mně…? Teď si přehrávám reportáž z onoho večera a vybavují se mi přitom intenzivní, povznášející pocity a myšlenky, které mi tehdy umožnily „dobít baterky“. Pouštím si proto video znovu a znovu… a možná čekám stejný „zázrak“. Snad se Vám také podařilo zachytit kouzlo okamžiku, kterým jsme – i přes okolní tmu – mohli nahlédnout sami na sebe, hledat své světlo, to dobré v nás a vnímat úžasnou atmosféru souznění, skrze spojení našich srdcí, myslí i duší. Protože jak kdysi napsal lékař, bohoslovec, hudebník a filozof Albert Schweitzer: „Někdy naše světlo zhasne, ale při setkání se s druhou lidskou bytostí, se znovu zapálí“. Nechť je tedy pro každého takových ryzích shledání co nejvíce! Velice si vážím všech, kteří se na přípravě a realizaci „Potmě pro Neratov“ podíleli. Obzvláště pak moje uznání přináleží Lucii, Mírovi a Honzovi – přátelům, muzikantům, kteří se odvážně pustili do této výzvy pro dobrou věc, a přitom dokázali přinést to pomyslné „světlo do temnoty“, rozzářit jím nejen prostor v sále, ale také naše city, vzpomínky, touhy. Svojí nádhernou energií tak zažehli jiskru lásky, naděje a porozumění. Za to všechno jsme svůj vděk vložili do „Neratovských andělů“, v jejichž společnosti tak budou – obdarováni – už navždy tvořit náš „nebeský chór“… Neméně vřele chci ale vzdát hold i našim novým kamarádům z Neviditelné výstavy, v jejíž jedinečných prostorách se benefice mohla konat. Umožnili nám laskavě vstoupit do svého světa a zažít ono biblické „I tma ti bude světlem“. Pochopil jsem přitom, že tu nejsou dva světy, ale pouze jeden – náš společný – jen je „vidíme“ každý jinou barvou. Abychom ho vnímali jako společný, je potřeba naslouchat a dotknout se, i nechat se dotknout …
Ať se Vám všem daří a zase brzy na shledanou!
S úctou žehná P. Josef Suchár, š.f.n.