Vzpomeňte společně s námi

Věnováno Adolfu Opálkovi z Rešic a dalším československým výsadkářům, kteří skočili do tmy Protektorátu a 18. června 1942 svedli svůj poslední boj v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje.